KREATIN FOSFOKİNAZ (CPK) = KREATİN KİNAZ (CK)

CPK kalp, iskelet kası ve beyin dokusunda yüksek konsantrasyon¬larda bulunan bir enzimdir. MM, MB, BB adı verilen üç izoenzimi var¬dır. MM (CK-3) iskelet ve kalb kasında, BB (CK-l) beyinde, MB (CK-2) ise kalp kasında bulunur.

Muayene Maddesi: Serum (buzlukta saklanmalı), CKP-BB için monotiyo gliserol katılmalı).

Normal Değerler :
Kadın: L/95-140 Ü Erkek: L/40-174 Ü
CK-l: O-Eser
CK-2: <% 5 total CPK
CK-3: <% 94 total CPK

Arttığı Durumlar :
1 — Myokard infarktüsü,
2 — Progressif müsküler distrofi,
3 — Crush sendromu,
4 — Hemofili,
5 — Serebro vasküler aksidanlar,
6 — Nekrotik gliyoma,
7 — Serebral iskemi ve anoksi,
8 — Hipotermi,
9 — Tetanus,
10 — Karbon monoksid zehirlenmesi,
11 — Emetin tedavisi,
12 — Klofibrat tedavisi,
13 — Direkt akımla yapılan şok, travma,
14 — Karbenoksolon tedavisi,
15 — Hipotiroidi,
16 — Kronik alkolizm,
17 — Akut manik depresif hastalık,
18 — Hipotonik ilaçlara bağlı uzamış koma,
19 — Dermatomyozit,
20 — Polimyozit.
Ayrıca intravenöz eroin, intramüsküler ampisilin veya karbenisi-lin uygulaması.
CPKMB'nin total CPK'mn % 4'ünden fazla olması akut myokard infarktüsü için diyagnostiktir. CPKMB'nin yüksek bulunması yalnız myokard nekrozunda görülür, İskemik kalp hastalıklarında CPKMB artmaz.